What would you like to do?

10 uri ng komunikasyong di-berbal?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Uri ng pamahalaan ng Jordan?

Constitutional Monarchy kung saan ang isang hari o reyna ang siyang  gumaganap bilang Pinuno ng Estado. Ang kakayahang gumawa at magpasa  ng batas ay namamalagi sa isang ini

10 ibat-ibang uri ng pananalita?

  pangala panghalip panguri pandiwa pang abay pangugnay pangangkop panada pangatig pang ukol

Mga uri ng tayutay?

Mga Uri ng Tayutay: 1. Simili o Pagtutulad 2. Metapora o Pagwawangis 3. Personapikasyon o Pagtatao 4. Apostrope o Pagtawag 5. Pag-uulit 6. Pagmamalabis o Hayperbol

Ibat ibang uri ng di-verbal na komunikasyon?

Ekspresyon ng mukhaPandama (sense of touch)MataGalaw o kilos (body language)Awit o musikaPananamitTunogSayawKulayIlaw trapikoBandilaKumpas ng kamayKulay ng balatPagkainBulakla

Mga uri ng isda?

alumahan , bangus, dalang,dili, hito, lapulapu,talakitok,karpa, espada, duhol, galonggong kanduli , maya2x, palos, tamban, tamilis,alumangan,halaan hulya, hipon,ulang, talaba,