What would you like to do?

10 uri ng komunikasyong di-berbal?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ibat ibang uri ng di-verbal na komunikasyon?

Ekspresyon ng mukhaPandama (sense of touch)MataGalaw o kilos (body language)Awit o musikaPananamitTunogSayawKulayIlaw trapikoBandilaKumpas ng kamayKulay ng balatPagkainBulakla

Mga uri ng isda?

alumahan , bangus, dalang,dili, hito, lapulapu,talakitok,karpa, espada, duhol, galonggong kanduli , maya2x, palos, tamban, tamilis,alumangan,halaan hulya, hipon,ulang, talaba,

Mga uri ng tayutay?

Mga Uri ng Tayutay: 1. Simili o Pagtutulad 2. Metapora o Pagwawangis 3. Personapikasyon o Pagtatao 4. Apostrope o Pagtawag 5. Pag-uulit 6. Pagmamalabis o Hayperbol

3 uri ng behetasyon?

3 Uri ng Behetasyon Kagubatan Damuhan Mababang Uri ng Halaman Hope it helps ;)