What would you like to do?

Ano ang aral na makukuha mula sa alamat?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Aral na makukuha sa plop click?

you've just said "Lessons available click plop?"  lamang ka said "Lessons na magagamit i-click ang gumawa ng mapa?"

Ano ang aral na mapupulot sa noli?

Na dapat nating pahalagahan ang ating bansa at maging mapagmatyag  sa mga nangyayari sa ating paligid. 

Ano ano ang mga skills na dapat matutuhan sa araling panlipunan?

Ang mga sumusunod ay ang mga skills na dapat nating kasanayan sa pag-aaral ng araling panlipunan: Tiyaga-(Pangunahing skills na dapat mong taglayin)Talas ng Isipan-(kailangang

Ano ang alamat na pinagmulan ng mundo?

nilikha ng ama ang mundo........ Hindi si Jesus ang lumikha ng mundo dahil Hindi naman sya ang diyos, anak lamang sya ng ama....... mababasa nyo sa genesis (old testiment) A

Ano ang pagkakaiba ng pabula sa alamat?

ang alamat ay isang uri ng panitikan na nagkukwento tungkol sa mga pinagmulan ng mga bagay bagay sa daigdig samantalang ang pabula ay kuwento na ginagampanan ng mga hayop na m

Ano aral ang na pulot mo kwento sa ibong adarna?

ang aral na mapupulot sa kwentong ibong adarna: Wag magtanim ng galit sa kahit sinong tao, kaibigan man o kapatid. Siguradong magtatagumpay ang tao kung siya'y magiging matiy