What would you like to do?

Ano ang dahilan ng pagkamatay ni francisco balagtas?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ano ang dahilan ng homosexual union?

Ang pangunahing dahilan ay pag-ibig. Kapag dalawang tao umibig, bumubuo sila ng isang unyon.

Tagubilin ni francisco balagtas sa babasa ng florante at Laura?

Tagubilin ni Francisco Balagtas   1   Salamat sa iyo, O nanansang irog,   kung halagahan mo itong aking pagod;   ang tula ma'y bukal ng bait na kapos, 

Apat na himagsik ni francisco balagtas balagtas?

 Ito ang apat na himagsik ni balagtas:  1.Himagsik laban sa malupit na pamahalaan.   2.Himagsik laban sa hidwang pananampalataya.   3.Himagsik laban sa mali

Ano ang dahilan ni rizal sa pagsulat ng mga aklat?

hirap ng pilipino at ang mga maling pamamalakad ng mga namumuno sa pamahalaan ng bansa. Pwede ring dahil sa nais nyang ipabatid ang mga pang aabuso sa ka shungahan ng pino

Isa-isahin ang tagubilin ni balagtas sa babasa ng akda?

Tagubilin ni Francisco Balagtas   1   Salamat sa iyo, O nanansang irog,   kung halagahan mo itong aking pagod;   ang tula ma'y bukal ng bait na kapos,