What would you like to do?

Ano ang dahilan ng pagkamatay ni francisco balagtas?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Apat na himagsik ni francisco balagtas balagtas?

 Ito ang apat na himagsik ni balagtas:  1.Himagsik laban sa malupit na pamahalaan.   2.Himagsik laban sa hidwang pananampalataya.   3.Himagsik laban sa mali

Ano ang dahilan ng homosexual union?

Ang pangunahing dahilan ay pag-ibig. Kapag dalawang tao umibig, bumubuo sila ng isang unyon.

Ano ang mga dahilan ng pagkabaog ng isang lalaki?

Ang pakabaog ng isang lalaki o male infertility ay ang kawalan na kakayahang makabuntis ng isang lalake. Ang pagkabaog sa isang lalaki ay karaniwang dahil sa mga problema sa s

Tagubilin ni francisco balagtas sa babasa ng florante at Laura?

Tagubilin ni Francisco Balagtas   1   Salamat sa iyo, O nanansang irog,   kung halagahan mo itong aking pagod;   ang tula ma'y bukal ng bait na kapos, 

Isa-isahin ang tagubilin ni balagtas sa babasa ng akda?

Tagubilin ni Francisco Balagtas   1   Salamat sa iyo, O nanansang irog,   kung halagahan mo itong aking pagod;   ang tula ma'y bukal ng bait na kapos,