Ano ang dulang tibag?

Ano ang dulang tibag?
Hyung-nim Mi Nyu Answered Most Recently
Ito ay tumutukoy sa paghahanap ng krus, sa kalagitnaan ng ikalawang pandaigdigang digmaan (WORLD WAR II). Ito ay itinaguyod ng mga Kastila noong pagdating nila sa Pilipinas, niyakap ito ng mga katutubo sa ilang bahagi ng Luzon. Lumaganap din ito sa iba't ibang rehiyon ng Visayas at Mindanao, sa pamamagitan ng pagpapakalap ng Kristyanismo. Ito ay patuloy na lumaganap at ginagamit bilang tradisyon sa kasalukuyan.
found this useful

Ano ang kasaysayan?

ang kasaysayan ay tungkol sa mga nakaraan o nakalipas,ang kasaysayan ay salamin ng ating nakaraan.

Thanks for the feedback!