What would you like to do?

Ano ang halimbawa ng kanta na may tempong lento?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ano ang Halimbawa ng reperensyal?

 ito ay uri ng pagsulat na naglalayong magrekomenda ng iba pang reperens o sors hinggil sa isang paksa. madalas, binubuod o pinaiikli ng isang manunulat and ideya ng iban

Anu-ano ang mga halimbawa ng pangungusap na walang paksa?

Narito ang mga pangungusap na walang paksa 1. Pangungusap na pasasalamat - nangangahulugang may pangyayaring ginawa na at kailangan lamang pasalamatan. Halimbawa: a. S

Ano ang halimbawa ng panghalip na pananong?

Ang panghalip ng pananong ay ginagamit sa pagtatanong. Ito ay maaaring kumakatawan sa tao, hayop, bagay o gawaing itinatanong. May isahan at maramihan ang panghalip na pananon

Ano ang halimbawa ng parabula?

Ito ay mga kwentong may aral na hango sa bibliya. Halimbawa nito ay ang "Alibughong Anak" o "The prodigal son" sa wikang english.   Ang Alibughang Anak  

Ano ang halimbawa ng pang-uri na pasukdol?

 Napakabata mo pa para ka mag-asawa. Pinakamagaling si Anna sa buong klase. Walang kasingganda ang ginawa niyang parol. Ubod ng dami ang kanilang inihanda sa aramw ng

Ano ang halimbawa ng mga salitang malumi na bigkas?

ang mallumi na bigkas ay kasing kasalungat nang bigkas mabilis..........  halimbawa:  halaman  apat  ilaw  etc.  bahay gulay  bahay,balay.ba