Ano ang epekto ng aborsyon?

Ang pagpapalaglag, pagpapaagas o aborsiyon[1] ay ang sinadyang pagtatanggal ng embryo o fetus sa loob ng matris, na nagsasanhi ng kamatayan nito. Pwede itong mangyari ng bigla (MORE)

Ano ang kahulugan ng pamilya?

Ang pagkaka intindi ko sa Kahulugang Pamilya ayang pamilya ay ito ang lipon o grupo ng isang pamilya Na iisa ang pananaw batay sa magulang sa kanilang pagpapalaki sa mga anak (MORE)

Ano ang katuturan ng wika?

Ang depinisyon o katuturan ay ang pahayag ng kahulugan ng isang salita o parirala. Ito ang saysay , nilalaman o laman , ubod , buod , esensya , kabuluhan , diwa (MORE)

Ano ang kahulugan ng sibika?

ang sibika ay may kinalaman sa pamumuno at patakaran sa isang bansanapapaloob dito ang tungkol sa mga nasasakupan o teretoryo kasamadin dito ang kultura sa bawat bansa.mapapan (MORE)

Ano ang kasaysayan ng retorika?

History of Rhetoric: -Started in Syracuse, Sicily an island in the fifth century before Christ. -Corax proposes a rule that development their arguments. Centered approach to h (MORE)

Ano ang elemento ng panitikan?

Ang mga elemento ng panitikan: 1. panlabas na realidad 2. kinabibilangang niyang sistema 3. pangkalahatang pananaw g komunidad 4. sistema ng sining 5. wikang kanyang ginagamit (MORE)