What would you like to do?

Ano ang mabuti at masamang epekto ng industriyalisasyon sa kalikasan?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Follow

What did you start the month with (just a vague notion, characters, and outline...)?

View Full Interview

Ano ang masamang epekto ng kompyuter games?

masama ang epekto nto sa atin sapagkat tinuturuan tayo nito ng katamaran

Ano ang epekto ng pagkasira ng kalikasan?

1) Kakulangan sa pagkain, tubig at iba pang pangangailangan ng tao 2) Pagbagsak ng ekonomiya 3) Panganib sa kalusugan ng tao 4) Dumarami ang mahihirap na ta 5) Land, water, a

Ano ang masamang epekto ng euthanasia?

Of course, it decreases an individual's morality.

Ano ang masamang epekto ng maagang pagaasawa?

ang pagiging parehong di pa sawa sa pagka dalaga at binata, ang kalayaan na tinatamasa nila nuon e hindi na nila magawa ngayon, pangalawa. maayos na hanap buhay para sa mga te
Ano ang mga epekto ng pananakop ng inglatera sa India?

Ano ang mga epekto ng pananakop ng inglatera sa India?

Ang rebolusyong industriyal na naganap sa England noong kalagitnaan ng ika-18 siglo ay nagbigay daan sa pagigting ng kapitalismo. Ang dating industriya ng mga yaring kamay ( h