See what questions your friends are asking today.

Ano ang masamang epekto ng droga sa kabataan?

Answer:
maaaring makasira ito sa kinabukasan ng mga kabataan kung Hindi pipigilan sa pag gamit nito ..

Contributors

Bernadette Tayam
Trust: 0
 • Answered Most Recently

Top Contributors This Week

 • Trust Points: 2702
 • Member Since: 3/09
 • Trust Points: 4824
 • Member Since: 1/12
 • Trust Points: 1577
 • Member Since: 11/09
 • Trust Points: 3818
 • Member Since: 5/09
 • Trust Points: 1047
 • Member Since: 11/08