Ano ang masamang epekto ng droga sa kabataan?

Bernadette Tayam Answered Most Recently
maaaring makasira ito sa kinabukasan ng mga kabataan kung Hindi pipigilan sa pag gamit nito ..
3 people found this useful

Maiwas ang kabataan sa masamang bisyo?

dapat silang subaybayan ng husto ng kanilang mga magulang, dapat maging busy palagi, iinvolve sila sa mga sports o recreational activities.

Thanks for the feedback!