What would you like to do?

Ano ang mga halimbawa ng diptonggo?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Anu-ano ang mga halimbawa ng diptonggo at klaster?

Klaster TR - trapiko, trapiker, tranggulo, traidor, tradisyio, trangkaso, trabyesa, trabaho BR - brasete, brilyante, brongkitis DR - drowingan PR - produkto, proklamasyon, pro

Ano ang mga halimbawa ng anunsyo?

ANUNSYO Magkakaroon ng isang pagtitipon ang mga kabataan ng Barangay Barangka. Ito ay gaganapin sa multi-purpose hall, sa ganap na ika- walo ng hapon sa araw ng sabado ngayon

Anu-ano ang mga halimbawa ng kakapusan?

HALIMBAWA NG KAKAPUSAN: 1. kakapusan sa mga pagkain katulad sa pamamahagi ng bigas o sa pagaani ng palay 2. kakapusan sa tirahan lalo n dito sa maynila dahil marami n ang mga