What would you like to do?

Ano ang mga sagisag sa panulat ni Jose Rizal?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Mga tauhan sa pelikula ni Jose Rizal?

Aktor/AktresGinampanan / Cesar Montano | José Rizal / Joel Torre | Crisostomo Ibarra / Simoun / Jaime Fabregas | Luis Taviel de Andrade / Gloria Diaz | Teodora Alonso / Gardo

Sa aking mga kababata ni Jose Rizal?

Sa Aking Mga Kababata ni José Rizal Kapagka ang baya'y sadyang umiibig Sa kanyang salitang kaloob ng langit, Sanglang kalayaan nasa ring masapit Katulad ng ibong

Ano ang mga anekdota na isinulat ni Jose Rizal?

Ang Tsinelas Ni Rizal Maganda ang dagat at ang ilog sa aming bayan sa Laguna. Bughaw na may halong luntian kapag walang sigwa. Ang tubig sa wawa ay napapaligiran ng mga kaway