What would you like to do?

Ano ang pang-uri?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ano ba ang pang-uri?

bahagi ito ng pananalita na naglalarawan sa isang pangngalan

Ano ang mga kaantasan ng pang-uri?

lantay-isa lamang ang pinaghahambing pahambing-dalawa ang pinaghahambing o pinagpapareho ang pangngalan hal.Magkasintaas ang aming bahay. pasukdol-2 o higit pa ang pinaghaham

Ano ang pang uri at pang-abay?

Mga Pang-abay - mga bahagi ng pananalita na nagbibigay-turing sa pandiwa, sa pang-uri o sa kapwa pang-abay. 1. Pamanahon - ito ay karaniwang nagbibigay-turing sa pandiwa at

Ano ang halimbawa ng pang-uri na pasukdol?

 Napakabata mo pa para ka mag-asawa.  Pinakamagaling si Anna sa buong klase.  Walang kasingganda ang ginawa niyang parol.  Ubod ng dami ang kanilang inihanda sa aramw ng

Ano ang ibigsabihin ng kayarian ng pang-uri?

Pang-uring palarawan / Kayarian ng pang-uri / 1. Payak -- binubuo ng salitang ugat lamang. / Ha. Bilog , pula / 2. Maylapi -- binubuo ng salitang-ugat na may panlapi. / /Ka-/

Ano ang antas ng pang-uri?

1. Lantay-karaniwang paglalarawan lamang. 2.Pahambing-2 pangngalan ang pinaghahambing. ito ay maaaring Magkatulad, Di magkatulad, Palamang o Pasahol. 3.Pasukdol-pinakamataas n

Ano ang mga uri ng pang-ugnay?

Ang Pang-ugnay ay mga salitang nagpapakita ng relasyon ng dalawang yunit sa pangungusap, maaaring salita, dalawang parirala o ng dalawang sugnay.   Pang-ukol Ang Pang-ukol

Ano ang mga uri ng sistemang pang ekonomiya?

Ang mga uri ng sistemang ekonomiya:       1. (Market) purong kapitalismo o ekonomiyang pamilihan - ang kalayaan ng bawat isang kasapi ng lipunan na magpasiya uko

Ano ang halimbawa ng pang-uri?

Ang pang-uri sa ingles ay "adjectives" o describing words.   ang mga halimbawa nito ay maganda,mabilis,matalino,swapang,sulit at iba pang salita na nagdescribe.   maga

Ano ang mga uri ng pang-angkop?

Ang mga salita ay ginagamitan ng mga pang-ugnay upang maging madulas ang pagbigkas. Ang mga pang-ugnay na ito ay tinatawg na "pang-angkop". Ginagamit ang pang-angkop bilang pa