See what questions your friends are asking today.

Ano ang patakarang piskal sa pilipinas?

Answer:

Patakarang Piskal

Tumutukoy sa kung paano ginagamit ng pamahalaan ang pera ng bayan sa kapakinabangan ng bansa.

Contributors

«
Adam Reisman
Trust: 5772
 • Languages and Cultures Supervisor
»

Top Contributors This Week

 • Trust Points: 2704
 • Member Since: 3/09
 • Trust Points: 10057
 • Member Since: 11/09
 • Trust Points: 2552
 • Member Since: 12/10
 • Trust Points: 3783
 • Member Since: 10/10
 • Trust Points: 4836
 • Member Since: 1/12