See what questions your friends are asking today.

Ano ang patakarang piskal sa pilipinas?

Answer:

Patakarang Piskal

Tumutukoy sa kung paano ginagamit ng pamahalaan ang pera ng bayan sa kapakinabangan ng bansa.

Contributors

«
Adam Reisman
Trust: 5781
 • Languages and Cultures Supervisor
»

Top Contributors This Week

 • Trust Points: 2709
 • Member Since: 3/09
 • Trust Points: 4857
 • Member Since: 1/12
 • Trust Points: 23962
 • Member Since: 6/08
 • Trust Points: 3790
 • Member Since: 10/10
 • Trust Points: 2588
 • Member Since: 12/10