What would you like to do?

Ano ang sintomas ng sakit na dengue?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ano ang gamot sa sakit na kulugo?

Ayon sa pag-aaral ang aloe vera ay mabisa, pinakamainam at pinakanatural na paraan upang matanggal ang kulugo. Gumamit ng cotton buds o cotton ball na idiniin sa katas ng hala

Ano ang sintomas ng pagbubuntis?

1. Di pagkakaroon ng regla   2. pagduduwal   3. pagkahilo sa umaga   4. masilan sa pang-amoy at sa pagkain   5. emotional instability   6. paglaki ng tiyan

Ano ang bawal kainin sa mga may sakit na goiter?

Mga dapat kainin   Ang goiter ay sanhi ng kakulangan sa iodine. Kaya ang taong may goiter ay nangangailangang kumain ng mga pagkain mayaman sa iodine gaya ng pineapple, ba