Ano ang teorya ng dust-cloud?

Vittoriaatneda7 Filipino Language and Culture Supervisor
ito ay nAbuO sa mainit na bUhag na mAbiLis nA umikOt sa kAlAwakan; nang lUmamig, ito'y nAgkarOon ng pOrma hAngGang ito'y nAging PLANETA..! >ito ai isang dust cloud o grupo n mga bituin at nag karoon ng chemical reaction at ng sumabog ito na buo ang planeta at araw!
found this useful