See what questions your friends are asking today.

Ano ang teorya ng dust-cloud?

Answer:
ito ay nAbuO sa mainit na bUhag na mAbiLis nA umikOt sa kAlAwakan; nang lUmamig, ito'y nAgkarOon ng pOrma hAngGang ito'y nAging PLANETA..!
>ito ai isang dust cloud o grupo n mga bituin at nag karoon ng chemical reaction at ng sumabog ito na buo ang planeta at araw!

Contributors

«
Adam Reisman
Trust: 5777
 • Languages and Cultures Supervisor
»

Top Contributors This Week

 • Trust Points: 2705
 • Member Since: 3/09
 • Trust Points: 2572
 • Member Since: 12/10
 • Trust Points: 1051
 • Member Since: 11/08
 • Trust Points: 3827
 • Member Since: 5/09
 • Trust Points: 10066
 • Member Since: 11/09