Don't see your answer below? Submit your question and get an answer from the WikiAnswers® community.

Mga teorya sa pagbuo ng isang estado?

rebolusyon o gera - pagpapahirap sa mga tao upang makamit ang kalayaan diyos - paniniwalang ibinigay ng diyos ang teritoryo upang pamahalaan ng sarili nitong lahi batas - nagp (MORE)

Ano ang mga kagamitan sa paghahalaman o pagtatanim?

  Sa paghahalaman, mayroong tayong mga inihahandang mga kagamitan. Ito ay ating inihahanda upang lalong mapabilis ang ating paghahalaman.Ito ang ilang mga halimbawa ng k (MORE)