Mga teorya sa pagbuo ng isang estado?

rebolusyon o gera - pagpapahirap sa mga tao upang makamit ang kalayaan diyos - paniniwalang ibinigay ng diyos ang teritoryo upang pamahalaan ng sarili nitong lahi batas - nagp (MORE)