Anu ang teoryang collision?

Anu ang teoryang collision?
Jayrusalem Archaeology Supervisor
dalawang malaking bituin ang nagbanggaan sa sansinukod may hawig sa Solar disruption at dynamic encounter