What would you like to do?

Buod ng nobelang timawa ni AC Fabian?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Buod ng nobelang mabuhay ka anak ko?

Ginising ako ng ingay ng digmaan, ng sipol at ugong ng mga tingga.  Habang nakahiga'y namalayan ko ang ibang pang ingay; ngalngal ng  mga kotseng nagliligid, ingi ng karetan

Boud ng timawa ni agustin fabian?

BUOD:TIMAWA ni Agustin Fabian Si Andres ay isang Pilipinong mahirap na tinupad ang pangarap sa Amerika. Isang kasama ang ama ni Andres at isang araw ay isinama si Andres ng

Anu ang buod ng nobelang pusong walang pagibig ni roman Reyes?

    Brooklyn, New York. Noon ay nagbalik si G. Reyes sa Bigaa noong 1886 kung saan siya aynagtayo ng paaralan sa mga silid ng bukana ng kaniyang bahay. Nagtrabaho siy

Buod ng Nobelang pusong walang pagibig ni roman Reyes?

Sa baryo ng Pulong-gubat, nais ni Matandang Tikong na maikasal na ang anak niyangsiyang si Loleng. Nararamdaman ng matanda na malapit na siyang mamatay at mapapalagay laman

Buod ng nobelang Dekada 70 ni Lualhati Bautista?

Ang Dekada 70 ay tumatalakay sa hangarin ng isang babae nag magkaroon ng sariling katangi-tanging pagkakakilanlan. Si Armanda Bartolome, sa simula ng nobela, ay isang karaniw

Ano ang buod ng nobelang Titser ni Liwayway Arceo?

Ang nobelang Titser ni Liwayway Arceo ay sumesentro sa buhay ng mag-asawang Amelita at Mauro na kapwa pinili ang propesyon ng pagtuturo. Nakapokus ang naratibo sa mariing di-p

Ano ang buod ng nobelang ang paghuhukom?

Nagsimula ang kwento ng nobela sa pag daan ng mga araw na si Fak ay ginagamot ang kanyang mga sugat na natamos sa pagbubugbog sa kanya. Naisip ni Fak na gantihan ang mga ito n

Buod ng ambahan ni ambo?

Impeng Negro. Ni: Rogelio R. Sikat Tauhan Impen- 16 taong gulang, maitim ang kulay ng balat, may mga kapatid sa ibang ama, isang agwador o taga-igib ng tubig Ina ni Impen-