What would you like to do?

Deklamasyon ng ang paghihiganti ay di sa atin?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Follow

With personas like Ben Stiller and Robin Williams, I'm sure there was never a dull moment on set. How would you describe the atmosphere on set of "Night at the Museum: Secret of the Tomb"?

View Full Interview

Ipaliwanag ang kasabihang Ang Pilipinas ay isang pulubi na nakaupo sa bundok ng ginto?

Ang Pilipinas ay puno ng kayamanan ngunit ang mga taong nakalagay sa itaas ay hindi marunong kung paano gagamitin ang kayamanang ito sa ikagaganda ng bansa. Ang alam lang nila
Ano ang mga sampung utos ng diyos para sa atin?

Ano ang mga sampung utos ng diyos para sa atin?

1. Ibigin mo ang Diyos ng lalo at higit sa lahat. 1. Love God above all else. 2. Huwag kang sasamba sa mga diyos-diyosan. 2. Do not worship false gods. 3. Ipangilin mo

Kailan masasabing ang pananaw sa pag-aaral ng asya ay may katangiang asian-centric?

Masasabing ang pananaw sa pag-aaral ng Asya ay may katangiang Asiancentric kung ang isang Asyano ay may pananaw na tinitingnan ang Asya bilang sentro o batayan ng pag-aaral ng

Ang reyna ng timog ba na sinasabi sa bibliya ay propetang lilitaw mula sa mga pulo-pulong isla ng asya?

ayon sa ISAIAH 60:1-9 ang REYNA ng KATIMUGAN ay magsisilang ng kaluwalhatian ng panginoon at ayon naman sa aklat ng ISAIAH 24:15 luwalhatiin ang panginoon sa silanganan ang pa
Ano ang mabuting dulot ng balita sa atin?

Ano ang mabuting dulot ng balita sa atin?

nalalaman natin ang mga nangyayari sa ating bansa,klima ng panahon at maging sa nangyayari sa ibang panig ng bansa.

Ang papel na ginagampanan ng ating kapwa sa atin sarili?

ang ginagampanan ng kapwa ay ang pagprotekta sa atin at pagdamay kung meron tayong problema ..... add me >>..thekings_143@yahoo.com

Bakit wala sa kultura ng BANSANG JAPAN ang pagtutuli at ang ancient japan ay pinamamana sa henerasyon nila ang pagiging supot?

Ganito kasi yan ang pagtutuli ay simbolo na ikaw ay nasa ilalim ng kautusan at lahi ni Abraham,pinagpatuloy yan hanggang kay Moises at patuloy na ginagawa ng mga israelita at

Anu ang kahalagahan sa atin ang kalikasan?

Ang bansang pilipinas ay isa sa pinakamayamang bansa sa Asya, hindi mayaman sa salapi pero maunlad sa likas na kayamanan. Gaya ng kasabihan, "hindi lamang ginto ang kumikinang