Halimbawa ng liham pangangalakal?

Halimbawa ng liham pangangalakal?
Monique Mahinay Answered Most Recently
Mary Grace Garciano Setyembre 3,1995 G. Arsenio L. Cruz Personnel officer LJF Publishing House 234 Sampaguita St.,Mandaluyong City Mahal kong G. Cruz: Ito po ay bilang pagpapahayag ko ng interest na maging kawani ng iyong kompanya bilang isang Executive Assistant.Batid kp po na tinataglay ko po ang hinahanap ng iyong kompanya para sa nabanggit na posisyon. Kalakip ko nito ang aking bio-data. Umaasa po ako na bibigyan ninyo ng atensyon ang liham kong ito. Nagpapasalamat, Mary Grace Garciano
found this useful

Ibat ibang uri ng liham?

1. Liham ng Pangkaibigan 2. Liham ng Pangangalakal 3. Liham ng Pag-aanyaya 4. Liham ng Pagsasalamat 5. Liham ng Paghihingi ng paunawain

Thanks for the feedback!