See what questions your friends are asking today.

Halimbawa ng liham pangangalakal?

Answer:
Mary Grace Garciano
Setyembre
3,1995

G. Arsenio L. Cruz
Personnel officer
LJF Publishing House
234 Sampaguita St.,Mandaluyong City

Mahal kong G. Cruz:

Ito po ay bilang pagpapahayag ko ng interest na maging kawani ng iyong kompanya bilang isang Executive Assistant.Batid kp po na tinataglay ko po ang hinahanap ng iyong kompanya para sa nabanggit na posisyon.

Kalakip ko nito ang aking bio-data.
Umaasa po ako na bibigyan ninyo ng atensyon ang liham kong ito.


Nagpapasalamat,
Mary Grace Garciano

Contributors

Monique Mahinay
Trust: 0
 • Answered Most Recently

Top Contributors This Week

 • Trust Points: 2703
 • Member Since: 3/09
 • Trust Points: 4830
 • Member Since: 1/12
 • Trust Points: 3818
 • Member Since: 5/09
 • Trust Points: 1577
 • Member Since: 11/09
 • Trust Points: 1047
 • Member Since: 11/08