Mga larawan ng mga kalakal at produkto noong unang panahon?

Mga larawan ng mga kalakal at produkto noong unang panahon?
Vittoriaatneda7 Filipino Language and Culture Supervisor
tapayan