What would you like to do?

Mga unang paaralan na itinatag ng espanyol dito sa pilipinas?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Follow

Your second book, "My Inappropriate Life," is an irreverent account of your attempts to balance fame with family time, all while doing it your way. What's your trick to juggling everything that you have on your plate?

View Full Interview
Dahilan ng pagsakop ng espanyol sa pilipinas?

Dahilan ng pagsakop ng espanyol sa pilipinas?

Taong 1521 nang makarating si Ferdinand Magellan sa Pilipinas. Ang pangunahing layunin nila ay ang marating ang Moluccas sa pamamagitan ng isang bagong ruta. Ang Moluccas ay l

Mga unang tao na nanirahan sa pilipinas?

magsaliksik tungkol sa unang tao nanirahan sa ating bansa

Mga babala na makikita sa paaralan?

Bawal kumopya sa katabi
Mga pangyayaring naganap sa pilipinas bago sakupin ng espanyol?

Mga pangyayaring naganap sa pilipinas bago sakupin ng espanyol?

Nagsimula ang kasaysayan ng Pilipinas nang dumating ang mga sinaunang tao sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga tulay na lupa 30,000 taon na ang nakalilipas. Ang unang tala na pa
Kontribusyon ng espanyol sa kultura ng pilipinas?

Kontribusyon ng espanyol sa kultura ng pilipinas?

reLihiyon.ito ang pinaka malaking kontribusyon ng espanya sa pilipinas.pangalawa ang tradisyon.tayo ay nagdiriwang ng mga fiestang bayan.marahil ito ang pinaka malaking okasyo