See what questions your friends are asking today.

Pagaalsa ni raha lakandula?

Answer:
Ang pag-aalsa ni raha sulayman sa pananakop ng mga Espanyol ay nagdulot ng labanan. Nang magtagumpay ang mga espanyol ay bumalik sila sa panay ngunit nagbalik din lang ang mga Espanyol upang tuluyang sakupin ang Maynila. Itong muling pananakop ay Hindi naging madugo tulad noong una dahil napakiusapan ni lakandula si sulayman na tanggapin na ang pamamahala ng mga espanyol.KAYAT HINDI SI LAKANDULA ANG NAG-ALSA KUNDI SI SULAYMAN.

Karagdagang Kaalaman

 

Tinulungan ni Lakadula si Martin de Goiti(si Goiti ang namuno sa pananakop ng Maynila)na sakupin ang Luzon......

Contributors

«
Mntnapoet
Trust: 1225
 • History Supervisor
»

Top Contributors This Week

 • Trust Points: 2702
 • Member Since: 3/09
 • Trust Points: 4824
 • Member Since: 1/12
 • Trust Points: 1577
 • Member Since: 11/09
 • Trust Points: 3818
 • Member Since: 5/09
 • Trust Points: 1047
 • Member Since: 11/08