Pagsusuri ng mga teknik na ginagamit ng awtor sa pagpapahatid ng mensahe?

Pagsusuri ng mga teknik na ginagamit ng awtor sa pagpapahatid ng mensahe?