There are no flags for this answer.

Pagsusuri ng mga teknik na ginagamit ng awtor sa pagpapahatid ng mensahe?

Clicking submit will send an email notification to the asker of this question.
QUIZ-A-THON

Become Politically Savvy, Win iPad Air!

Answers CEO David Karandish talks about the importance of the upcoming midterm elections.

Every day from October 15th until the election you can take a quiz to learn about the issues and be entered to win an iPad!

Follow

What would you have used the wise origami finger puppet Yoda for when you were in school?

View Full Interview

There are no flags for this answer.

In Science

Ang reyna ng timog ba na sinasabi sa bibliya ay propetang lilitaw mula sa mga pulo-pulong isla ng asya?

ayon sa ISAIAH 60:1-9 ang REYNA ng KATIMUGAN ay magsisilang ng kaluwalhatian ng panginoon at ayon naman sa aklat ng ISAIAH 24:15 luwalhatiin ang panginoon sa silanganan ang pa (MORE)

There are no flags for this answer.

Magbigay ng mga agham panlipunan na may kaugnayan sa ekonomiks?

Antropolohiya- ito ay isang sistematikong pag-aaral ng pinagmulan, ebolusyon at kultura ng tao. Tulad ng isang siyentista ang mga antrologo ay nagsisiyasat sa mga pangkalahata (MORE)

There are no flags for this answer.

Sanhi ng pagliban ng mga estudyante sa klase?

marami ang sanhi na lumiban sa klase ang isang mag aaral: una dahil sa sakit o pagkaaksidente, ikalawa dahil may mga bagay na napakaimportante o seremonya na dapat daluhan, ik (MORE)

There are no flags for this answer.

Mga halimbawa ng talata tungkol sa araw ng mga puso?

Ang Araw ng mga puso ay masayang ipinagdiriwang,tuwing ika-14 ng Pebrero. Lahat tayo ay hindi nalilimutan ang araw ng mga puso dahil isa ito sa pinakamahalagang okasyon. Karam (MORE)

There are no flags for this answer.

Mga labi ng unang tao sa kweba ng tabon?

Ang mga Kuwebang Tabon o mga Yungib sa Tabon ay mga kumpol ng kuweba sa Palawan, Pilipinas. Kilala ang mga kwebang ito dahil sa pangibabaw na panakip ng bungo ng Taong Tabon n (MORE)