There are no flags for this question.

Pagsusuri ng mga teknik na ginagamit ng awtor sa pagpapahatid ng mensahe?

Follow

Why do you think so many women can relate to characters like Adelia in your novels?

View Full Interview

There are no flags for this question.

Magbigay ng mga agham panlipunan na may kaugnayan sa ekonomiks?

Antropolohiya- ito ay isang sistematikong pag-aaral ng pinagmulan, ebolusyon at kultura ng tao. Tulad ng isang siyentista ang mga antrologo ay nagsisiyasat sa mga pangkalahata (MORE)

There are no flags for this question.

Mga akdang panitikan na nagdala ng impluwensya sa daigdig?

· Ang Banal na Kasulatan· Ang Koran· Ang Iliad at Odyssey ni Homer· Ang Divina Commedia ni Dante ng Italya· Ang El Cid Campeador ng Espanya· Ang Awit ni Rolando na (MORE)

There are no flags for this question.

Mga halimbawa ng talata tungkol sa araw ng mga puso?

Ang Araw ng mga puso ay masayang ipinagdiriwang,tuwing ika-14 ng Pebrero. Lahat tayo ay hindi nalilimutan ang araw ng mga puso dahil isa ito sa pinakamahalagang okasyon. Karam (MORE)