Pagsusuri ng mga teknik na ginagamit ng awtor sa pagpapahatid ng mensahe?

Contributors

«
Adam Reisman
Trust: 5857
  • Languages and Cultures Supervisor
»

Help Us Improve

Did we answer your question?

YES Partially NO
Recommend this Answer »