MGA hakbang sa pagsusuri ng pelikula?

I.batayang ipormasyon -sumulat ng isang maikling talata na naglalahad ng pamagat ng pelikula. ang direktor, mga pangunahing artista, at ang taon na itoy pinalabas. II.buod (MORE)

Ano ang mga halimbawa ng teknikal na pagsulat?

ito ay isa lang sa maraming sample ng teknikal na pag sulat May 3, 2010 Bob Construction # 42 St Dylan Drive, Utah City, Utah G. Robert Bates May-ari at Developer Propert (MORE)