What would you like to do?

Pagunlad at pagbagsak ng mga sumerian?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Yugto ng pagunlad ng kabuhayan?

a unang yugto ng pag-unlad ng tao, i.e. ang primitibong komunidad na walang alam ni ang produksyon para sa pagbebenta o palitan, Hindi pa pinag-iba ng mga tao ang kanilang sar

Mga taong may kaugnayan sa pagbagsak ng mga magaaral sa kolehiyo?

BARKADA .. yan ang unang unang may kaugnayan sa pagbagsak ng mga mag-aaral sa kolehiyo.. depende nga lang sa barkada mo kung good or bad influence cla sayo.. college nadin ako

Mga halimbawa ng mga talata?

talatang nagsasalaysay-magkwento, halimbawa tungkol sa iyong buhay kailngan may tauhan lugar o subject and predicate. talatang naglalahad- halimbawa , kalagayan ng kalikasan