Tauhan sa kwentong anak?

Devil Boy History of the Philippines Supervisor
ang nanay at ang napariwala nya anak