In

Tungkulin at Gawain ng ibat - ibang ahensya ng gobyerno sa Pilipinas?

Tungkulin at Gawain ng ibat - ibang ahensya ng gobyerno sa Pilipinas?
haha...nghahnap nga ehh

Ibat ibang uri ng liham?

1. Liham ng Pangkaibigan 2. Liham ng Pangangalakal 3. Liham ng Pag-aanyaya 4. Liham ng Pagsasalamat 5. Liham ng Paghihingi ng paunawain

Thanks for the feedback!