Results for => 100_Salitang_pareho_sa_pagbigkas_ngunit_magkaiba_ang_kahulugan

Mga salitang magkapareho ang baybay at bigkas ngunit magkaiba ng kahulugan?

 MGA SALITANG MAGKAPAREHO ANG BAYBAY NGUNIT MAGKAIBA ANG KAHULUGAN   1.Lobo-isang uri ng laruan  -isang uri ng hayop  2.Sawa-ayaw na  -isang uri n (MORE)

Ano ang halimbawa ng mga salitang pareho ng baybay ngunit magkaiba ng kahulugan?

Paso  1.paso-pinaglalagyan ng halaman  2.paso- sugat sa katawan  Baka  1.baka-hayop  2.baka-hula  Tasa   1.tasa-baso (MORE)

10 halimbawa ng Magkapareho ang baybay ngunit magkaiba ang kahulugan?

saya< sa. ya^ = pambansang damit  saya^ = ligaya  talo < ta. lo = hindi nagwagi ta^lo = pantay  upo-hindi nakatayo o hindi naka higa.Nakaupo  upo-uri n (MORE)