Results for => Ano_ang_ibig_sabihin_ng_abortion

Ano ang ibig sabihin ng damdamin?

ng emosyon o damdamin ay ang pakiramdam ng isang Tao na Hindi nagagawa ng pisikal kundi ng mental at sikolohikal na gawain na makikita sa kilos, gawa, o ang ugali ng isang ind (MORE)

Ano ang ibig sabihin ng arkeologo?

..mga siyentipiko na nag-aaral sa mga labi o mga naiwang artifacts ng mga sinaung tao.
Thanks for the feedback!

Ano ang ibig sabihin ng halamang gamot?

ang halamang gamot ay gamot na halamanat mabisa na matipid pa..kaya san kapa.. muaahhh <3
Thanks for the feedback!

Ano ang ibig sabihin ng anito?

Ito ang Diyos ng mga sinaung tao.Sinasamba ito nila bilang isang Diyos para magkaroon sila ng mabuting buhay.
Thanks for the feedback!

Ano ang ibig sabihin ng teoryang arketayp?

Ang Teoryang Arketaypal ay nagpapakita na saykel(cycle) ng buhay.Ang Buhay, ayon sa teoryang ito, ay tila isang paulit-ulit na kasaysayan.Ito ay may simula at wakas, kasunod n (MORE)

Ano ang ibig sabihin ng kalayaan?

Ang kalayaan ang karapatan, kakayahan o abilidad, ng sariling determinayson sa pagpapahiwatig ng isang hangarin.
Thanks for the feedback!