Don't see your answer below? Submit your question and get an answer from the WikiAnswers® community.

Results for: Ano_ang_mga_dapat_gawin_upang_mapanatiling_malinis_ang_kapaligiran

Ano ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng isports?

WHAT IS SPORTS WRITING? Sports writing has become one of the most popular forms of modern journalistic writing. More and more readers are now turning to the sports section bef (MORE)

Ano ang mga pilosopiyang pangwika?

MGA PILOSOPIYANG PANGWIKA 1. Ang wika ay nakabatay sa pagpapakahulugan ng tao sa kanyang kapaligiran - Benjamin Lee Whorf 2. Ang wika ay nakabatay sa kakayahan at kagalingan (MORE)

Ano ang panghalip at ang mga uri nito?

Ang panghalip ay salita o katagang panghalili sa pangngalan Uri ng panghalip Panghalip Panao-Ito ang panghalip na humahalili sa ngalan ng tao. Panghalip Pamatlig-Ito ang pang (MORE)