Results for => Ano_ang_mga_tungkulin_ng_iba't-ibang_ahensya_ng_pamahalaan_ng_Pilipinas

Anu-ano ang mga pinagkukunang yaman ng bansa ng pilipinas?

Ang Pilipinas ay sagana sa mga pinagkukunang yaman tulad ng yamang lupa na makukuha sa mga ( bundok, kabundukan, talampas, burol, kapatagan, lambak atbp); yamang tubig na maku (MORE)

Ano ang mga tungkulin ng datu?

tugkulin ng datu na gumawa ng batas, magpatupad ng batas, lumitis ng kaso, at ipag tanggol ang barangay lalo na sa digmaan.
Thanks for the feedback!

Ano ang tungkulin ng pamahalaan sa lipunan?

Mga tungkulin ng Pamahalaan sa kanyang mga nasasakupang mga tao. Pagtatanggol sa estadoPagpapatatag sa pamilya bilang saligang konstitusyong panlipunanPagtataguyod sa kabutiha (MORE)

Ano ang mga kagawaran ng pamahalaan?

Ang mga kagawaran ng pamahalaan: Kagawaran ng KalusuganBureau of Food and DrugsGarantisadong PambataKagawaran ng EdukasyonAdopt-a-School ProgramKagawaran ng Kagalingan at Pagp (MORE)

Ano ang mga tungkulin ng pamahalaan?

Sila ang nagsasagawa ng demokrasya at tumutulong at namamahala  sa mga lugar.   Mga tungkulin ng Pamahalaan sa kanyang mga nasasakupang mga  tao.   Pagtatanggol sa es (MORE)

Ano ang tungkulin ng tatlong sangay ng pamahalaan?

May tatlong sangay ang pamahalaang Pilipinas. Una ang ehekutibo, napapabilang dito ang presidente, bise-presidente, senate president, ang gabinete ng pangulo at ang speaker of (MORE)

Ano ang mga tungkulin ng wika?

Mga Tungkulin ng Wika  Interaksyonal - nakapagpapanatili, nakapagpapatatag ng relasyong sosyal.   Instrumental - tumutugon sa mga pangangailangan.   Regulatori - kumo (MORE)