Don't see your answer below? Submit your question and get an answer from the WikiAnswers® community.

Results for: Ano_ang_paraan_ng_pagsulat_ng_tanging_lathalain

Ano ang mga halimbawa ng teknikal na pagsulat?

ito ay isa lang sa maraming sample ng teknikal na pag sulat     May 3, 2010    Bob Construction   # 42 St Dylan Drive,   Utah City, Utah    G. (MORE)

Ano ang apat na pangunhing paraan ng pagpapahayag?

Pagsasalaysay Ito ay nagsasaad ng mga pangyayari o karanasang magkaugnay. katulad ito ng pagkukwento ng mga kawil-kawil na pangyayari, pasulat man o pasalita. Itinuturing it (MORE)

Ano ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng isports?

WHAT IS SPORTS WRITING? Sports writing has become one of the most popular forms of modern journalistic writing. More and more readers are now turning to the sports section bef (MORE)

Ano ang dalawang uri ng layunin ng pagsulat?

Mga Layunin sa Pagsulat Ekspresiv | Transaksyunal / © Isa itong impormal na paraan ng pagsulat. © Gumagamit ito ng unang panauhan na ako, ko, akin, at iba pa, sa (MORE)

Ano ang paraan ng paggawa ng talumpati?

PAGHAHANDA SA PAGSULAT. Ang hakbang na ito ay sumasaklaw sa pangongolekta ng mga impormasyon at ideya para sa sulatin. Dito isinasagawa ang pagpaplano na binubuo ng paglikha, (MORE)

Ano ang mga pananda at paraan sa pag-uugnay ng teksto?

Pananda - ito ay nagpapakilala o nagsisilbing tanda ng gamit na pambalarila ng isang salita sa loob ng pangungusap. Halimbawa ng mga salitang pananda;Ang / Ang mga - ginagam (MORE)