Results for => Ano_ang_paunang_salita_ng_aklat

Anu-ano ang iba't-ibang bahagi ng aklat at ang kahulugan nito?

Mga Bahagi ng Aklat   1. Pabalat- Ito ang pinakamakulay na bahagi at may ilustrasyon makikita din ang pamagat, may akda at ang naglimbag ng aklat.   2. Bakanteng Dahon (MORE)

Ano ang kahulugan ng pamilya?

Ang pagkaka intindi ko sa Kahulugang Pamilya ayang pamilya ay ito ang lipon o grupo ng isang pamilya Na iisa ang pananaw batay sa magulang sa kanilang pagpapalaki sa mga anak (MORE)

Mga bahagi ng aklat?

Bahagi ng aklat pabalat -nagbibigay ng proteksyon sa aklat- pahina ng pamagat -pamagat at ng aklat pangalan ng may akda pahina ng naglimbag -petsaat taon na inilimbagng akl (MORE)

Ano ang kahulugan ng dayalekto?

Dayalekto Ang dayalekto ay batay sa lugar, panahon at katayuan sa buhay. Nakikita ito kaugnay ng pinanggagalingang lugar ng tagapagsalita o grupo ng tagapagsalita sa isa sa ta (MORE)