Don't see your answer below? Submit your question and get an answer from the WikiAnswers® community.

Results for: Ano_ang_paunang_salita_ng_aklat

Ano ang kahulugan ng dayalekto?

Dayalekto Ang dayalekto ay batay sa lugar, panahon at katayuan sa buhay. Nakikita ito kaugnay ng pinanggagalingang lugar ng tagapagsalita o grupo ng tagapagsalita sa isa sa ta (MORE)

Ano ang kahulugan ng pamilya?

Ang pagkaka intindi ko sa Kahulugang Pamilya ayang pamilya ay ito ang lipon o grupo ng isang pamilya Na iisa ang pananaw batay sa magulang sa kanilang pagpapalaki sa mga anak (MORE)

Mga bahagi ng aklat?

Bahagi ng aklat pabalat -nagbibigay ng proteksyon sa aklat- pahina ng pamagat -pamagat at ng aklat pangalan ng may akda pahina ng naglimbag -petsaat taon na inilimbagng akl (MORE)

Anu-ano ang iba't-ibang bahagi ng aklat at ang kahulugan nito?

Mga Bahagi ng Aklat   1. Pabalat- Ito ang pinakamakulay na bahagi at may ilustrasyon makikita din ang pamagat, may akda at ang naglimbag ng aklat.   2. Bakanteng Dahon (MORE)