Don't see your answer below? Submit your question and get an answer from the WikiAnswers® community.

Results for: Ano_tungkulin_ng_batang_pilipino_sa_simbahan

Ano ang tungkulin ng gobernador heneral?

-- tagapatupad ng mga dekreto at batas ng hari mula sa Spain -- tagahirang at tagatanggal ng mga opisyal at kawani maliban sa mga hinirang ng mga hari -- tagapangasiwa ng (MORE)

Ano ang tungkulin ng pamahalaan sa lipunan?

Mga tungkulin ng Pamahalaan sa kanyang mga nasasakupang mga tao. Pagtatanggol sa estadoPagpapatatag sa pamilya bilang saligang konstitusyong panlipunanPagtataguyod sa kabutiha (MORE)

Ano ang panalangin ng batang tumutula?

PANALANGIN Panginoon,maraming salamat po sa magandang panahon na idinulot sa aming pagtatapos. Maraming salamat po sa bawat isa nanaririto. Ang aming mga magulang na syang nag (MORE)

Ano ang mga tungkulin ng pamahalaan?

Sila ang nagsasagawa ng demokrasya at tumutulong at namamahala  sa mga lugar.   Mga tungkulin ng Pamahalaan sa kanyang mga nasasakupang mga  tao.   Pagtatanggol sa es (MORE)