Results for => Bakit_may_pag-aalsa_laban_sa_Espanyol

Bakit hinati sa limang rehiyon ang asya?

Dahill sadyang malaki ang kontinenteng asya at kinailangang hatiin  ito upang lubusang maintindihan ang bawat sangay nito o maliliit na  parte nito.      Additional (MORE)

Bakit mga hayop ang gumaganap sa pabula?

Ang isang dahilan ay ang mga hayop (animals) ay may kanya-kanyang likas na katangian na madaling isalarawan upang mas maging malinaw ang paglalahad ng kuwento. Mga katangian n (MORE)

Dahilan ng pagsakop ng espanyol sa pilipinas?

Taong 1521 nang makarating si Ferdinand Magellan sa Pilipinas. Ang pangunahing layunin nila ay ang marating ang Moluccas sa pamamagitan ng isang bagong ruta. Ang Moluccas ay l (MORE)

Bakit may sistemang pyudalismo?

Ang Piyudalismo sa Gitnang Panahon ay nag-ugat sa paghahati-hati ng Banal na Imperyo ni Charlemagne batay sa kasunduan sa Verdum. Mahihinang tagapamahala ang mga tagapagmana n (MORE)

Bakit mahalaga sa isang bansa ang edukasyon?

Do you really know what agriculture is and what jobs are available? / / If you were to ask most of America what agriculture is, they would probably say that it is farming. (MORE)