Don't see your answer below? Submit your question and get an answer from the WikiAnswers® community.

Results for: Buod_ng_kwento_ng_bidasari

Buod ng luha ng buwaya?

Kagagaling ni Bandong, guro sa Sampilong, sa opisina ng Superintendente sa kabisera ng lalawigan sapagkat tinagubilinan siyang manuparang pansamantalang prinsipal sa kanilang (MORE)

Buod ng Impeng Negro?

Impeng Negro ni Rogelio Sikat "Sa matinding sikat ng araw, tila siya mandirigmang sugatan, ngunit matatag na nakatindig sa pinagwagihang larangan." Mga Tauhan: Impen- 16 t (MORE)

Kwento ng matalinong pilandok?

A pilandok is a small deer in the Philippines. Itis known as a trickster character in Filipino folktales.
Thanks for the feedback!

Buod ng kwentong kumintang?

Isang araw, ikinuwento ng kanyang ama ang kaawa-awa nilang kalagayan sa lupain ng Samar. Napakarami nilang kaaway na laging dumarating upang sirain ang kanilang pananim at pat (MORE)

Ang buod ng vida?

may dalawang tao na nakakulong at yun ay si tandang selo at si boy negro si tandang selo ay nakulong ng dahil lamang sa isang lupa na pinag aagawan nila at si boy negro naman (MORE)

Ano ang kwento ng epikong Bidasari?

 Bidasari    (Epiko ng Mindanao)      Ang kaharian ng Kembayat ay naliligalig dahil sa isang dambuhalang ibon. Ang ibong ito ay mapaminsala sa mga panani (MORE)