Don't see your answer below? Submit your question and get an answer from the WikiAnswers® community.

Results for: Mga_instrumentong_hinihipan

Mga tungkulin at karapatan ng mga bata?

Mamuhay sa isang tahimik at kaayaayang kapaligiran To live in a peaceful community and wholesome environment Magkaroon ng sapat na pagkain at malusog at masiglang pangangata (MORE)

Paano gamitin ang instrumentong diwdiw-as?

A sundial is a device that measures time by the position of the Sun. In common designs such as the horizontal sundial, the sun casts a shadow from its style onto a surface mar (MORE)

Mga halimbawa ng mga talata?

talatang nagsasalaysay-magkwento, halimbawa tungkol sa iyong buhay kailngan may tauhan lugar o subject and predicate. talatang naglalahad- halimbawa , kalagayan ng kalikasan (MORE)