Don't see your answer below? Submit your question and get an answer from the WikiAnswers® community.

Results for: Mga_larawan_ng_natatanging_kakayahan_ng_tao

Teorya ng pangangailangan ng mga Tao?

Sa tingin ko , ang mga pangangailangan ng mga tao ay ang mga sumusunod:  • Mga Materyal na bagay.  • Ang kalingan ng pamilya.  • Suporta ng pamilya.  • (MORE)

Mga bahagi ng aklat at larawan?

BAHAGI NG AKLAT:   Pamagat (TITLE)  Pasasalamat (ACKNOWLEDGMENTS)  Paunang Salita (INTRODUCTION)  Talaan ng Nilalaman (TABLE OF CONTENTS)  Mga Ku (MORE)

Paraan ng pamumuhay ng mga sinaunang tao?

ang paraan ng pamumuhay ng mga sinaunang tao ay maaaring payak at simple lang o nabuhay sa pangangaso at pangunguha ng mga halamang-ligaw na makakain nila. Palipat-lipat sila (MORE)