Results for => Paano_nakakaapekto_ang_kalagayang_ekolohikal_sa_ekonomiya_ng_isang_bansa

Ano ang iyong Reaksyon sa Ekonomiya ng bansa?

Noong unang panahon ang bawat tao ay may kanyang -kanyang uri ng pamaraan ng paghahanapbuhay upang makakaahon sa kahirapan tinatamasa, para guminhawa ang buhay,.Pero ngayon da (MORE)

Bakit mahalaga ang agrikultura sa ekonomiya ng ating bansa?

tinaguriang backbone of the econmy ang agrikutura dahil dito nakasalalay ang lahat lahat ,mahalaga ang agrikultura sa bansa dahil dito ng galing ang ating mga ibat ibang uri n (MORE)

Stocks 101: Learn Stock Market Basics

The stock market is one of the more intimidating subjects in all of personal finance. You may want to get into the stock market, but are hesitant because you don't understand (MORE)

Paano nakakaapekto sa mga tao ang heograpiya?

 Mahalaga ang heograpiya sa buhay ng tao dahil dito siya kumukuha ng  mga pang araw-araw na pangangailangan tulad ng pagkain. Di lang  dahil dito, nakakaapekto rin ang he (MORE)

Kahalagahan ng entreprenyur sa ekonomiya ng bansa?

Mahalaga ang kakayahan ng isang entreprenyur sa ekonomiya ng bansa. Nakakatulong sila sa pagpapaikot ng puhunan ng bansa. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming entreprenyu (MORE)