Don't see your answer below? Submit your question and get an answer from the WikiAnswers® community.

Results for: Que_significa_megadiverso?_wikipedia

Que significa 'biotico'?

Diz-se biotico dos recursos que sao vivos e organicos como OS animais, as bacterias e as plantas. Diz-se abiotico dos recursos que sao inorganicos como a agua, a areia e o cas (MORE)

Que significa PS?

It means Post-script, which means that it is something added to the letter, note, etcetera, after the letter was finished.   Significa post-script, en español posdata. Es (MORE)

Que significa la palabra contaminacion?

  contaminación es a introducción de un contaminante en un medio cualquiera, es decir, la introducción de cualquier sustancia o forma de energía con potencial para pro (MORE)

O que cada cor da bandeira de Congo significa?

A República do Congo adotou, como vários outros países africanos, três cores representativas básicas no Continente: o verde simboliza a riqueza do solo, o amarelo sugere (MORE)