Don't see your answer below? Submit your question and get an answer from the WikiAnswers® community.

Results for: Teoryang_solar_disruption

What is creative disruption?

  Answer   If I can remember, my lecturer in Organization Theory told me that Creative Disruption is a term coined by some management guru to mean that the organizat (MORE)

What is disruptive technology?

A disruptive innovation is an innovation that helps create a new  market and value network, and eventually disrupts an existing  market and value network (over a few years o (MORE)

What is the solar disruption theory?

According to the Solar Disruption Theory, there was a time in the past when the Sun and a big star almost collided in space. This led to a disturbance in space which caused so (MORE)

Teoryang bulkanismo o pasipiko?

Ang Teorya ng Pasipiko o Bulkanismo     Ayon kay Bailey Willis, ang mga pulo ng Pilipinas ay nalikha sa pamamagitan ng pagputok ng mga bulkan na nasa ilalim ng mga (MORE)

What is disruptive innovation?

  Disruptive innovation refers to new ways of doing things (innovations) that completely change the way things are done.   Examples of Disruptive innovation is what the (MORE)

What disrupts homeostasis?

Many things can disrupt homeostasis. The foods that are eaten, the  lack of exercise, the weather and many other things can disrupt the  balance of our internal and external (MORE)
In Uncategorized

What is teoryang nebular?

NEBULAR TEORYA, isang advanced na teorya sa account para sa pinagmulan ng solar system. Ito ay mariin ng isang haka-haka; Hindi ito maaaring ipinapakita sa pamamagitan ng pa (MORE)

Anu ang Teoryang Nebular?

Teoryang Nevular: nagtuklas: Immanuel kant at Piere Simon Laplace,ng siyentisyang Pleman Prances Ayon kay Laplace,nagmula sa nebula ang sistemang solar, kasama na ang daig-dig (MORE)

Ano ang teoryang dekonstraksyon?

Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang iba't ibang aspekto na bumubuo satao at mundo. Pinaniniwalaan kasi ng ilang mga pilosopo at manunulat nawalang iisang pananaw ang nag-u (MORE)