Results for => Tungkung_langit_at_alunsina_story

Who is alunsina?

Alunsina was the Goddess of jealousy. She was known to call upon  the ocean breeze to spy on her husband.
Thanks for the feedback!

What did Tungkung Langit do to find his lost Alunsina?

He make the world for Alunsina. He make he the world because he loves so much Alunsina
Thanks for the feedback!

What is the story of The Tale of Tungkung Langit and Alunsina?

The Tale of Tungkung Langit and Alunsina story (Visayan Myth) In the beginning everything was shapeless and formless. The earth, the sky, the sea, and the air were almost mix (MORE)

What is the summary of Tungkung Langit and Alunsina?

In the beginning there was nothing and there was everything. The world is made of mists, formless and shapeless things, and confusions everywhere. From this confusion there gr (MORE)

Mga tauhan sa nobelang tondo man may langit din?

Alma Fuertes- siya ay mayaman ngunit mas pinipili niya ang buhay na simple lamang. Naniniwala rin siya sa paniniwala ni Victor naang Tundo Man ay May Langit Din at ang langit (MORE)